Dwójkowa Sparingsobota 09.09.2023

Sparingsoboty to okazja do sprawdzenia się w kilku meczach Mixed Doubles bez konieczności udziału w turnieju, ponoszenia dużych kosztów, czy brania urlopu w pracy. W cenie 466 zł od pary proponujemy Wam rozegranie trzech dwójkowych meczów w ciągu jednego dnia.

W Sparingsobocie 09.09.2023 przewidzieliśmy miejsce dla 8 par. Kolejki meczów przewidziane są o: 8:30, 12:30 i 17:30 (Grupa Złota) oraz 10:30, 15:30 i 19:30 (Grupa Srebrna).

Punktem wyjściowym do rozstawienia drużyn do grup w Sparingsobocie będzie tzw. Ranking Hertiego, dostępny tutaj.

🔷 Sparingsobota 25.03.2023
Otwarcie zapisów: 09.07.2023, godz. 20:00
Zamknięcie zapisów: 20.08.2023, godz. 23:59
Decyduje kolejność zgłoszeń.

Potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia jest wygenerowany automatycznie email przesyłany natychmiast po przesłaniu formularza zgłoszeniowego.Potwierdzeniem udziału w Sparingsobocie jest osobny email z potwierdzeniem udziału i z danymi do przelewu wpisowego. Potwierdzenia udziału zostaną przesłane nie później niż dwa dni po zamknięciu zgłoszeń. W przypadku rezygnacji drużyny z udziału w Sparingsobocie zgłoszonej po opłaceniu przez nią wpisowego, nie ma możliwości otrzymania zwrotu wpłaconej kwoty, chyba, że na jej miejsce znajdzie się inna drużyna. Jeżeli na liście rezerwowej nie ma już chętnych do grania drużyn, znalezienie zastępstwa leży po stronie wycofującej się drużyny, po uprzednim kontakcie z organizatorem. Jeżeli drużyna wycofuje się z turnieju po opłaceniu wpisowego i na jej miejsce znalazła się inna drużyna, przy zwrocie wpisowego potrącana jest opłata administracyjna w wysokości 95 zł. Opłata nie jest pobierana, jeżeli drużyny (wycofująca się i zastępująca ją) rozliczą się w kwestii wpisowego między sobą. Harmonogram edycji zostanie przesłany uczestnikom nie później niż na 7 dni przed rozpoczęciem wydarzenia. Z uwagi na rozstawienie par do grup według rankingu, nie przyjmujemy próśb o rozmieszczenie w konkretnej grupie.

Wymagane jest doświadczenie (minimum 2 lata gry w curling).
Na Sparingsobotach zabronione jest używanie szczotek z włosiem/witkami.
Sygnał ostatniego enda: 85 minut.