Dwójkowa Sparingniedziela 07.04.2024

Sparingsoboty to okazja do sprawdzenia się w kilku meczach Mixed Doubles bez konieczności udziału w turnieju, ponoszenia dużych kosztów, czy brania urlopu w pracy. W cenie 466 zł od pary proponujemy Wam rozegranie trzech dwójkowych meczów w ciągu jednego dnia.

W Sparingsobocie 07.04.2024 przewidzieliśmy miejsce dla 12 par (z możliwością rozszerzenia do 16 zespołów). Kolejki meczów przewidziane są o: 8:30, 12:30 i 17:30 (Grupa Złota) oraz 10:30, 15:30 i 19:30 (Grupa Srebrna).

Punktem wyjściowym do rozstawienia drużyn do grup w Sparingsobocie będzie tzw. Ranking Hertiego, dostępny tutaj.

🔷 Sparingsobota 02.03.2024
Otwarcie zapisów: 21.02.2024, godz. 21:00
Zamknięcie zapisów: 07.03.2024, godz. 23:59
Decyduje kolejność zgłoszeń.

Potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia jest wygenerowany automatycznie email przesyłany natychmiast po przesłaniu formularza zgłoszeniowego.Potwierdzeniem udziału w Sparingsobocie jest osobny email z potwierdzeniem udziału i z danymi do przelewu wpisowego. Potwierdzenia udziału zostaną przesłane nie później niż trzy dni po zamknięciu zgłoszeń. W przypadku rezygnacji drużyny z udziału w Sparingsobocie zgłoszonej po opłaceniu przez nią wpisowego, nie ma możliwości otrzymania zwrotu wpłaconej kwoty, chyba, że na jej miejsce znajdzie się na liście rezerwowej inna drużyna chętna do gry. Jeżeli na liście rezerwowej nie ma już chętnych do grania drużyn, zastępstwo za siebie może znaleźć wycofująca się drużyna, po uprzednim kontakcie z organizatorem. Jeżeli drużyna wycofuje się z turnieju po opłaceniu wpisowego i na jej miejsce znalazła się inna drużyna, przy zwrocie wpisowego potrącana jest opłata administracyjna w wysokości 95 zł. Harmonogram edycji zostanie przesłany uczestnikom nie później niż na 7 dni przed rozpoczęciem wydarzenia. Z uwagi na rozstawienie par do grup według rankingu, nie przyjmujemy próśb o rozmieszczenie w konkretnej grupie.

Wymagane jest doświadczenie (minimum 2 lata gry w curling).
Na Sparingsobotach zabronione jest używanie szczotek z włosiem/witkami.
Sygnał ostatniego enda: 85 minut.